Flowz

Organiseert complexe processen

Verandering is de enige constante zei de Griekse filosoof Heraclitus vele eeuwen geleden. Dit geldt zeker ook voor de organisaties van vandaag. In een geglobaliseerde en digitale wereld is iedereen met elkaar verbonden en ontwikkelen kennis en ervaring snel. In een steeds veranderende wereld moet een organisatie zich continu aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid en verbintenissen aangaan. Flowz is expert in het werken met organisaties in transitie en organisaties die partnerschappen en allianties opzetten, verbeteren en uitbouwen.

Aanbod

Flowz is gespecialiseerd in het werken met organisaties die veranderen, groeien en daarmee samenhangende professionaliseringsslagen maken. We gebruiken concrete aanleidingen en projecten om (ook) organisatievraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld ten aanzien van leiderschap en de inbedding van nieuwe projecten in de organisatie. Zo heeft u dubbel resultaat: u heeft een goed opgezet programma waarmee u zichtbare resultaten boekt en u maakt een professionaliseringsslag in uw organisatie.

Flowz begeleidt trajecten op het snijvlak van strategie en uitvoering.

De vier pijlers van Flowz

Proces

Proces

Flowz is expert in het begeleiden van processen. Flowz faciliteert consultaties, heidagen, managementtrajecten en expert meetings. We leveren maatwerk in training, bijvoorbeeld op het gebied van Theory of Change, Business Model Canvas, interventieplanning, strategieën in fondsenwerving en community-based research. Als interim manager ondersteunt Flowz verandering en ontwikkeling. Met gevoel voor persoonlijke verschillen, zonder het einddoel uit het oog te verliezen.


Strategie

Strategie

De vraag in de markt, bij de politiek en bij doelgroepen is constant in beweging. Organisaties moeten daarop inspelen. Strategie, cultuur, structuur en activiteiten moeten op elkaar aansluiten en passen bij waar de markt of de doelgroep om vraagt. Het formuleren en uitdragen van de niche van een organisatie en haar unique selling points zijn van groot belang in het vergroten van het succes. Flowz begeleidt organisaties met het formuleren en uitdragen van hun core business.


Middelen

Middelen

Het ontbreekt vaak niet aan goede ideeën, maar aan de financiering om die ideeën uit te voeren. Flowz heeft veel ervaring met het werven van financiële middelen voor projecten en programma’s en kan zowel in het veld van institutionele donoren, private fondsen als in het opzetten van commerciële projecten uit de voeten. We maken goede ideeën concreet, zetten ze om in aanvragen en begeleiden acquisitieprocessen.


Evaluatie

Evaluatie

We houden bij wat de status is van een veranderstrategie, wat mogelijke risico’s zijn en hoe binnen de gegeven tijd processen te ontwikkelen. Ook doet Flowz evaluaties, zowel gedurende de looptijd als aan het einde van programma’s en partnerschappen. Daarbij gebruiken we altijd participatieve technieken en adviseren we hoe de resultaten vastgehouden kunnen worden.


Over

Flowz is in 2010 opgericht door Karen Kraan. Met 15 jaar internationale ervaring in organisaties is Karen expert in organisatieontwikkeling en procesmanagement. Zij is een senior facilitator, trainer en adviseur op het gebied van het effectief en efficiënt opereren van (project)organisaties en (project)teams. Daarnaast ondersteunt zij organisaties bij het vinden en exploiteren van hun niche. Karen is creatief, energiek, ondernemend en resultaatgericht.

Flowz staat voor beweging, de constante deining van de golven. Flowz erkent dat organisaties constant in beweging zijn en is ‘riding the waves of change’.

Inhoudelijk is Flowz gespecialiseerd in gender, key popluations en gemarginaliseerde groepen, mensenrechten, sociaal economische ontwikkeling, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv/aids.

Flowz werkt vaak in tandem met consultants en experts, bijvoorbeeld onderzoekers, tekstschrijvers, editors, (web)designers, (team)coaches en HR deskundigen.

Partners

Flowz werkt in verschillende projecten samen met partners en collega’s. Zo bestrijken we een breed pallet aan opdrachten. Wij werken onder andere met:

Amie Bishop
LinkedIn profiel

Mai Work
www.maiwork.nl

Meer Mogelijkheden
www.meer-mogelijkheden.nl

Nassau Fundraising
www.nassau.nu

Twelve Trains
www.twelvetrains.nl

Zoen Resources – Irma Gonzalez

 

Pro bono werkt Flowz voor:

Give A Damn Circle
www.giveadamnfoundation.nl

PlanetRomeo Foundation
www.planetromeofoundation.org

Stichting Hello Gorgeous
www.hellogorgeous.nl

Hiv uit de Kast
www.hivuitdekast.nl

“Focus op resultaat maar ook verstand van organisatiecultuur en management.”Björn van Roozendaal, Programmes Director ILGA Europe
“Een uitstekend internationaal netwerk en weet welke issues spelen en wat prioriteit heeft.”Anke van Dam, directeur AFEW
“Effectief, prettig om mee te werken en goed in diverse culturele contexten.”Jacqueline Lampe, voormalige CEO Amref Flying Doctors
“Efficient, betrouwbaar en goed overzicht. Snel in het opbouwen van cruciale relaties op alle niveaus.”Ton Coenen, voormalige directeur Aids Fonds/Soa Aids Nederland
“Energiek en motiverend. Een communicator en mediator met begrip van culturele verschillen.”Ellie Hasan, voormalige programmamanager LARAS Indonesia

Klanten

Aids Fonds
www.aidsfonds.nl

AIDS Foundation East West
www.afew.org

American Bar Association – Rule of Law Initiative
www.americanbar.org

Amref Flying Doctors
www.amref.nl

COC Nederland
www.coc.nl

Freedom House
www.freedomhouse.org

Global Philanthropy Project
www.globalphilanthropyproject.org

ILGA-Europe
www.ilga-europe.org

Ministerie OCW
www.rijksoverheid.nl

Orbis Africa
zaf.orbis.org

OutRight Action International
www.outrightinternational.org

OUT LGBT well-being
www.out.org.za

RNW Media
www.rnw.org

SOS Kinderdorpen
www.soskinderdorpen.nl

Stichting Mainline
www.mainline.nl

Rutgers WPF
www.rutgers.nl

Transgender Netwerk Nederland
www.transgendernetwerk.nl

United Nations Development Program
www.undp.org

Workplace Pride Foundation
www.workplacepride.org

 

 

Contact

Wil je meer weten?
Heb je een specifieke vraag?
Zin om te sparren of samen te werken?
Neem contact met ons op!

Bezoekadres
Tussen de Bogen 50
1013 JB Amsterdam

Karen Kraan
06 38 31 71 65

info@flowz.nl